เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
เพลง มาร์ช โรงเรียนปรีชาญาณ
 
                                                 ปรีชาญาณ ปรีชาญาณศึกษา                           แหล่งวิทยาพบพระที่สดใส
                                                 มีความรู้คู่คุณธรรมนำทางไกล                          เชิดชูไว้ สร้างความหวังให้สังคม
                                                 มารยาทงามอย่างไทยใจซื่อสัตย์                      ขยันประหยัดพอเพียงที่เหมาะสม
                                                 ปรีชาญาณศึกษาอันอุดม                                 น่าชื่นชมศิษย์ทุกคนมีน้ำใจ
                                                 เขียวขจี ไพรป่าแห่งสถาน                               เขียวน้ำตาล ผสานพลังยิ่งใหญ่
                                                 สามัคคีน้องพี่ มีวินัย                                        จารึกไว้สร้างตำนาน ผ่านกาลเวลา
                                                 อดทนสู้ สู่งานอย่างสรรค์สร้าง                          เชี่ยวชาญศาสตร์การเรียนเพียรศึกษา
                                                 ขอนบนอบ ขอบพระคุณ กรุณา                         ใจแกล้วกล้า ก้าวไกล ใฝ่ทำดี
                                                 รักเพื่อนมนุษย์ ดุจรักตัวเราเอง                         เราไม่แบ่ง เชื้อชาติ ศาสนา
                                                 ทำความดี เรานี้มุ่งพัฒนา                                 หลอมรวมปัญญา หาดวงใจเพื่อปรีชาญาณ
 
*************************************
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 46.81 KB
เพลงโรงเรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 13.13 KB